ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ

บริการของเรา

ทำไมคุณถึงเลือกเราศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์และศูนย์ฟื้นฟูครบวงจร

เราคือศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุที่มีพนักงานที่มีความรู้ด้านการบริบาล พยาบาลวิชาชีพประเมินอาการ สถานที่กว้างขว้าง สะอาด มีคลินิกกายภาพบำบัดมาตราฐาน

1.พนักงานผ่านการอบรมด้านสุขภาพและการประเมินผู้ป่วย ติดตามวัด  สัญญาณชีพ ความผิดปกติต่างๆ

2. มีความเชี่ยวชาญในการดูแลโรคในผู้สูงอายุ เช่น อ่อนแรง อัมพาต ภาวะชัก

พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ การป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวฯลฯ

3. มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ

ร่วมกับพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลและนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

เช่น จัดกิจกรรมบำบัด นันทนาการ ออกกำลังกาย

4. จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการส่งต่อรักษา เช่น รถส่งต่อ

ออกซิเจน  เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด

เครื่องวัดความดันเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

5. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สงบ ผ่อนคลายจัดสถานที่เพื่อออกกำลังกาย

กว้างมีบริเวณร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ ปลอดโปร่ง น่าพักอาศัย

6. เลือกสถานที่และบริการที่มีคุณภาพ ราคาประหยัดและเหมาะสม