เกี่ยวกับแสนสิริ โฮม แคร์

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ sansiri-1-1.jpg

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์
พันธกิจ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮม แคร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท มีปัญหาด้านหารช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นการดูแลเสมือนบ้าน บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ สะอาด ถูกหลักอนามัย โดยมีพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีบุคลากรทางสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด

 บริการของเรา

  1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์ รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
  2. จัดหาพยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลทำงาน Part time ในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
  3. จัดทีมนักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการดูแล
  4. ศูนย์กายภาพบำบัดครบวงจร พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ                                               
  5. ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งแบบประจำและแบบไปกลับ- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วย   ระยะพักฟื้นหลัง   ออกจากโรงพยาบาล ต้องการผู้มีประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ ไต เบาหวาน อัลไซเมอร์ เส้นเลือดสมองตีบ  อัมพาต แผลกดทับ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง เจาะคอ ต้องการการดูดเสมหะ การสวนปัสสาวะ ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด  24 ชั่วโม